Opdracht: Restauratie en herbestemming Spoorwegbrug
Opdrachtgever: LRM nv (fase1) en stad beringen (fase2)
Locatie: Koolmijnlaan beringen
Datum realisatie: 2017-2020

Het dossier “Restauratie en herbestemming Spoorwegbrug” omvat de bouwkundige restauratie van de voormalige spoorwegbrug over de Koolmijnlaan als verbinding tussen de Kolenhaven en de Mijnsite van Beringen en de herbestemmingals fiets- en wandelpad.

Het dossier is opgesplitst in twee fasen: Fase 1- Bouwkundigerestauratie van de als monument beschermde spoorwegbrug en Fase 2 – Herbestemming van de spoorwegbrug tot wandel–en fietspad.

Door het gebrek aan een degelijke verkeersinfrastructuur in Limburg en door de grote volumes, te transporteren steenkool was het transport over de weg naar de klant nooit eenrealistische optie. In de hele regio kwamen bovendien slechts enkele verharde wegen voor.

Het voormalige spoor vormde een onmisbare schakel voor de aanvoer van allerhande onderdelen, die noodzakelijk waren voor de schachtafdieping en de bovengrondse installaties van de mijnsite, maar ook voor de latere afvoer van degedolven kool in binnen- en buitenland. Vanaf 1980 waren de spoorwegbedding en spoorwegbrug niet meer in gebruik. In 1989 sloot Beringen-Mijn.

Een aantal spoorrails van het kolenspoor zijn behouden eningericht als voetpad. Daarnaast werd een fietspad aangelegd.Het traject kent diverse aftakkingen met de omgeving enverbindt diverse toeristische bezienswaardigheden.

 

Projectfiche in pdf