Opdracht: Restauratie en herbestemming Spoorwegbrug
Opdrachtgever: LRM nv
Locatie: Beringen

Het dossier “Restauratie en herbestemming Spoorwegbrug” omvat de bouwkundige restauratie van de voormalige spoorwegbrug over de Koolmijnlaan als verbinding tussen de Kolenhaven en de Mijnsite van Beringen en de herbestemming als fiets- en wandelpad.

Het dossier is opgesplitst in twee fasen: Fase 1- Bouwkundige restauratie van de spoorwegbrug en Fase 2 – Herbestemming van de spoorwegbrug tot wandel –en fietspad.

Projectfiche in pdf