De ontwerpen van Team van Meer! zijn vanzelfsprekend.

Team van Meer! ontwerpt steeds vanuit een diepgaand onderzoek van de bestaande context. Deze kritische analyse vormt de voedingsbodem waaruit het ontwerp groeit zonder vooropgestelde stijl of vorm. De vorm ontstaat vanuit de context.

Voor Team van Meer! is iedere opdracht uniek.

Team van Meer! gaat elke uitdaging aan vanuit een intense samenwerking tussen opdrachtgever, overheid, deskundigen en de uiteindelijke gebruiker. In functie van het project stelt Team van Meer! daarvoor telkens een geschikt projectteam samen. Het doel is een creatief en eigentijds antwoord te formuleren op ruimtelijke en (bouw)technische vraagstukken.