Opdracht: ontwerpen van de tuin van het Koninklijk Museum van schone kunsten antwerpen
Opdrachtgever: Vlaamse Overheid agentschap facilitair management
Locatie: antwerpen
datum ontwerp:         2018

Rondom het Museum van Schone Kunsten te Antwerpen werd gelijktijdig met de oprichting van het museum een museumtuin aangelegd. Net als het gebouw waarin diverse klassieke stijlkenmerken te herkennen zijn, werd de tuin ontworpen als een formele tuin die in zijn vormgeving verwijst naar de classicistische en formele Franse tuinen.

Vandaag zijn er slechts weinig elementen overgebleven van het oorspronkelijke ontwerp. Naast de historische afsluiting resten enkel nog een aantal originele bomen. Ook de kenmerkende niveauverschillen werden aangepast.

Binnen ons concept willen we de tuin zowel ruimtelijk als functioneel opnieuw aansluiting laten vinden bij het gebouw en de wijk. Naast de restauratie en het behoud van de resterende originele elementen, zoeken we voor het ontwerp opnieuw aanknoping bij het historische concept van de tuin en zuidwijk.

Een zuivere reconstructie van het historische plan is echter niet aangewezen. Hoewel de museumtuinfunctie nog steeds aanwezig blijft, is de ervaring van architectuur, kunst en publieke ruimte sterk geëvolueerd.

Met het nieuwe ontwerp willen we de onderliggende historische structuur opnieuw herkenbaar maken, vertaald naar een hedendaagse vormgeving, waardoor de museumtuin een nieuwe rol kan opnemen als groene oase voor de buurt met ruimte voor zachte recreatie. Bovendien biedt een aangepaste vormgeving ook meer mogelijkheden om de diverse randvoorwaarden met betrekking tot de beveiliging, de toegankelijkheid en het onderhoud van de tuin beter te integreren.

 

Projectfiche in pdf