Opdracht: OPMAAK BEHEERSPLAN EN MASTERPLAN DOMEIN EDELHOF
Opdrachtgever: STADSBESTUUR BILZEN
Locatie: WATERSTRAAT MUNSTERBILZEN
Datum realisatie: 2020-2022

De opdrachtgever, de stad Bilzen, wenst voor het Kasteeldomein Edelhof een beheersplan en herbestemmingsonderzoek te laten opmaken. Het stadsbestuur wenst een coherente visie te ontwikkelen omtrent de erfgoedwaarden van het Kasteeldomein Edelhof alsook een kader te ontwikkelen voor de revitalisatie van de als monument beschermde gebouwen op de site in harmonie met de aanliggende omgeving.
In het beheersplan wordt in de eerste plaats een visie voor het toekomstige beheer van het Kasteeldomein Edelhof met zijn gebouwen uitgewerkt, met als doel het vrijwaren, versterken, herstellen en/of verbeteren van de erfgoedwaarden die aan de basis van de bescherming(en) liggen.
Parallel aan de opmaak van het beheersplan is een langetermijnsvisie voor de site ontwikkeld die neergeschreven is in een herbestemingsonderzoek.
Gezien de complexiteit van de opdracht, is intensief samengewerkt met ontwerpbureau Bailleul die het participatietraject met de omwonenden en het luik rond de beleving van de site voor zijn rekening heeft genomen.

De studie is opgemaakt in samenwerking met Bailleul Ontwerpbureau

 

PROJECTFICHE IN PDF