Opdracht: opmaak beheersplan kioskplein en directeurswoning be-mine
Opdrachtgever: stadsbestuur beringen
Locatie: be-mine – beringen

Het beheersplan van het Kioskplein en de Directeurswoning van de voormalige mijnsite te Beringen is opgesteld op vraag van het stadsbestuur van Beringen.

Door het opstellen van een beheersplan, wenst het stadsbestuur een visie op langere termijn op te maken, waarbinnen de krijtlijnen voor de verdere ontwikkeling, herbestemming en het onderhoud van de als monument beschermde gebouwen en hun worden vastgelegd. Een herbestemmingsstudie van de ruïne van de voormalige directeurswoning stelt het bestuur in staat om de conservatie/restauratie van de ruïneresten te sturen binnen de ontwikkeling van het park rond de directeurswoning en de nabijgelegen site van BE-Mine.

In het beheersplan wordt op basis van het historisch onderzoek en de inventarisatie van de erfgoedelementen, een waardebepaling opgesteld die o.a. esthetische, historische en natuurwetenschappelijke waarden beschrijft en situeert. Dit stelt ons vervolgens in staat om een visie op het beheer te formuleren. Hierbij wordt gestreefd naar een beheer dat gezamelijke beheersdoelstellingen formuleert die de visie op het geheel ondersteunen.

De vooropgestelde beheersdoelstellingen worden vertaald in conrete beheersmaatregelen die in tabelvorm worden weergegeven. De tabel voorziet ook manier van opvolging, rapportering en evaluatie van de verschillende beheersmaatregelen- en doelstellingen.

 

Projectfiche in pdf