Opdracht: opmaak beheersplan kasteeldomein de moffarts
Opdrachtgever: stichting de moffarts
Locatie: lummen

Het beheersplan van het kasteeldomein de Moffarts te Lummen is opgesteld op vraag van de Stichting de Moffarts.Door het opstellen van een beheersplan, wenst de Stichting een visie op langere termijn op te maken, waarbinnen de krijtlijnen voor de verdere ontwikkeling, herbestemming en het onderhoud van de als monument beschermde gebouwen en het landschapspark worden vastgelegd.

In het beheersplan wordt op basis van het historisch onderzoek en de inventarisatie van de erfgoedelementen, een waardebepaling opgesteld die o.a. esthetische, historische en natuurwetenschappelijke waarden beschrijft en situeert. Dit stelt ons vervolgens in staat om een visie op het beheer te formuleren. Hierbij wordt gestreefd naar een beheer dat gezamelijke beheersdoelstellingen formuleert die de visie op het geheel ondersteunen.

De vooropgestelde beheersdoelstellingen worden vertaald in conrete beheersmaatregelen die in tabelvorm

worden weergegeven. De tabel voorziet ook manier van opvolging, rapportering en evaluatie van de verschillende beheersmaatregelen- en doelstellingen.

Het kasteeldomein bestaat uit een gebouwencomplex met moestuin gelegen in een park in landschappelijke stijl aangelegd in de periode 1862-1888. Het park is ongeveer 22 hectaren groot en sluit in het noordoosten aan bij de kern van Lummen. Het noordelijke gedeelte ligt op de flank van de Willekensberg en ten zuiden van het park stroomt de Mangelbeek. Het gehele domein vormt een zeshoek die begrensd wordt door de Schalbroekstraat/Kerkstraat, de Ringweg, de Parkstraat, de Schulensebaan, de Mangelbeek en de Hemelrijkstraat.

Het gebouwencomplex omvat een woonhuis in klassieke stijl en bijhorende gebouwen, met de voorgevel gericht naar het zuidoosten. Erachter liggen gebouwen in U-vorm, voorheen stallingen, thans deels in gebruik als conciërgewoning, kleine polyvalente zaal met keuken en bureau.

Het park bestaat uit een centraal, golvend grasveld met solitairen, bomengroepen, heester- en boommassieven en een brede bosgordel. In het zuidelijk gelegen grasveld ligt een landschappelijke vijver met ernaast een heuvel met ijskelder. Ten oosten van de gebouwen bevindt zich de moestuin, ongeveer 4.000 vierkante meter groot, aan drie zijden omringd door een gracht en aan de vierde zijde begrensd door een haag. De aanpalende fruittuin met serres is aan drie zijden

 

Projectfiche in pdf