Opdracht: Restauratie van een vakwerkwoning en nieuwbouw atelier
Opdrachtgever: Warner Berckmans en Elke Patteet
Locatie: Diest
Datum realisatie: 2011-2012

In oorsprong is het pand een voorbeeld van een bescheiden hout- en leembouwwoning die teruggaat tot de 17de eeuw; de precieze bouwdatum is niet gekend. In de rechter zijmuur is de oorspronkelijke vakwerkbouw, hoewel sterk verbouwd, relatief goed bewaard. In de versteende achtergevel zijn nog sporen aanwezig van de oorspronkelijke vakwerkfase. In 1909 werd het pand verbouwd en vermoedelijk ook versteend. De achterbouw werd afgebroken waardoor de totale oppervlakte van de woning kleiner werd en het gebouw tot zijn hoofdstructuur herleid werd.

Het geklasseerde pand nr. 26 wordt gerestaureerd. Omwille van stabiliteitsredenen zal de heterogene achtergevel gedeeltelijk gedemonteerd en hermetseld worden naar oorspronkelijk model. In de achtergevel worden twee nieuwe raamopeningen gemaakt omsloten door stalen raamkaders. De raamverdeling verwijst naar de vermoedelijke structuur van de oorspronkelijke gevelopbouw met de centrale achterdeur. Om het besloten karakter van het pand te verzoenen met een maximale lichttoetreding, gevraagd door het hedendaagse gebruik als tentoonstellings- en bureelruimte, worden twee houten luiken aangebracht voor de nieuwe raamopeningen. Twee eikenhouten stijlen ter ondersteuning van de spanten accentueren de oorspronkelijke vakwerkstructuur van de achtergevel.

De nieuwbouw uitbreiding bestaat uit een eenvoudige houtskeletstructuur met een plat dak die aan de zichtbare gevel en het dakvlak bekleed is met extensief groendaksysteem bestaande uit lage beplanting en kruiden. De licht hellend geplaatste voorgevel en de visuele samenhang tussen de groene gevel- en dakbedekking verlagen de aanwezigheid in de tuin van het atelier. Op deze wijze nestelt het nieuwbouw atelier zich tussen de tuinmuren en blijft de nadruk liggen

Projectfiche in pdf