Opdracht: Bouwkundige restauratie van het voormalig centraal mijnmagazijn
Opdrachtgever: Stad Genk
Locatie: Genk
Datum realisatie: 2009

Het project “studio Pieter Stockmans” omvat de bouwkundige restauratie en de herbestemming van het voormalige magazijn op de mijnsite van Winterslag tot woning en atelier van Pieter Stockmans.

De oorspronkelijke functie van dit gebouw was opslagplaats tijdens de werking van de mijn in Winterslag. In de periode na de sluiting van de mijnen is het gebouw inwendig beperkt verbouwd met losse invullingen.

De nieuwe bestemming van het magazijn kadert in het globale herbestemmingsplan van de mijnsite van Winterslag. De functie van kunstenaarsatelier met bijhorende showroom en kantoorruimte ligt in het verlengde van het oorspronkelijke industriële gebruik als mijnmagazijn. Gezien het gebouw in oorsprong een open magazijn was en als zodanig tot nu toe niet fundamenteel verbouwd is, bestaat het gebouw uit een omhullende huid met open binnenruimte. Hierdoor kan zonder afbreuk te doen aan dit omhullende karakter, door het inbrengen van een bijkomende structuur met de nodige indelingen zowel het kunstenaarsatelier als de woning hierin als toevoeging ondergebracht worden.

De studio Piet Stockmans brengt een culturele meerwaarde aan de site door het onderbrengen van het atelier en tentoonstellingsruimte van studio Stockmans. Het semi-publieke karakter van de studio zal de bekendheid en toegankelijkheid van de gehele site versterken. In tegenstelling tot het meer openbare karakter van het atelier en de tentoonstellingsruimte, zal de woning, die onderdeel is van de herbestemming van het magazijn, aansluiten met het aangrenzende woongebied dat gepland is.

Projectfiche in pdf