Opdracht: Restauratie van de stallingen van de abdijsite Herkenrode
Opdrachtgever: Erfgoed Vlaanderen vzw
Locatie: Hasselt

De aangrenzende stallingen en koetshuis vormen het economische hart van de abdij van Herkenrode. De landbouwnijverheid maakte het autonoom bestaan van de abdij mogelijk. De gebouwen blijven authentieke omhullingen van een nieuw gebruik, waar hedendaagse ingrepen zoals het trapvolume nadrukkelijk aanwezig zijn. De stallingen en de portierswoning krijgen, net zoals in de vroegere abdij het geval was, een dienstbare invulling. Vanuit het koetshuis wordt de verbinding gemaakt met de kruidentuin (natuur) via de massieve achterwand die openklapt naar buiten. De stallingen geven onderdak aan een museum over de site en de kantoren van een uitgeverij.

Projectfiche in pdf