Opdracht: Restauratie en ontsluiting en van de speelplaats
Opdrachtgever: Bouwmaatschappij De Noorderkempen
Locatie: Merksplas
Datum realisatie: 2011-2012

Momenteel worden de gebouwen van het schooltje te Merksplas Kolonie gerestaureerd. Na de restauratie zal het hoofdgebouw van het schooltje gebruikt worden als kantoren voor Bouwmaatschappij De Noorderkempen.

Binnen onze ontwerpstrategie streven we naar een zuivere relatie tussen de historische speelplaats en het schooltje, en de hedendaagse invulling als kantoren voor de bouwmaatschappij, gelegen in de landschappelijke woonomgeving.

Bij het ontwerp wordt gekozen voor een sobere beperkte inrichting die zoveel mogelijk het karakter en het uitzicht van de speelplaats in zijn onderdelen ondersteunt en respecteert. Dit zowel in de voorgestelde eenvoudige vormgeving en inrichting van de buitenruimte als in de keuze van de materialen en de beplanting.

Achter het schoolgebouw en binnen de bestaande ommuring krijgt de voormalige speelplaats terug vorm en karakter als open buitenruimte.

Projectfiche in pdf