Opdracht: herbestemming en restauratie van het Speelhof 
Opdrachtgever: stadsbestuur sint-truiden
Locatie: speelhoflaan sint-truiden
Datum ontwerP: 2018-2019

Het dossier “Het Speelhof Sint-Truiden ” omvat de restauratie van het 18de-eeuwse “maison de plaisance”
van de voormalige abdij van Sint-Truiden en de bijhorende hoevegebouwen, schuren en stallingen.
Alle vandaag bewaarde gebouwen dateren in de kern minstens uit de tweede helft van de 18de eeuw.
Op de historische kaarten uit het einde van de 17de eeuw zijn al gebouwen van een zekere omvang afgebeeld en meer bepaald op dezelfde plaats en in dezelfde schikking als de huidige gebouwen. In de 19de eeuw wordt het herenhuis verhoogd en aangepast. In de 20ste eeeuw wordt de serre aan de zuidoostelijke gevel van het herenhuis toegevoegd samen met het kleine portaaltje aan de tuingevel. Ook het interieur van het gelijkvloers van het herenhuis wordt in deze fase aangepast en uitgebreid met drie traveeën van de noordoostelijke vleugel. De laatste duidelijk af te lezen verbouwing is deze die door de stad in de jaren 1990 wordt uitgevoerd. Hierbij wordt vooral het interieur van de zuidwestelijke zijvleugel van het hoofdgebouw verbouwd. In deze fase wordt ook het vroegere hoevegebouw ten noordoosten van de schuur verbouwd tot taverne en de schuur omgevormd tot feestzaal.

De historisch strategische ligging en verbondenheid van het Speelhof met de abdij en de stad Sint-Truiden maakt dat dit een waardevolle site is en ook zal blijven voor de verdere toekomst. Het Speelhof was oorspronkelijk een religieuze site maar is vandaag een lokale trekpleister en vormt het middelpunt van verschillende recreatiemogelijkheden in de omgeving. De laatste jaren echter, komen steeds meer gebouwen leeg te staan.

Nadenken over een toekomstvisie voor het Speelhof,is zoeken naar een invulling die aansluiting vindt met de historische waarden en betekenissen van de site (representatie, natuur, ontspanningen en educatie) en die tegelijkertijd voldoet aan de noden van vandaag.De opdracht om de site duurzaam te herbestemmen ligt  in het behouden en versterken van het karakter van de aanwezige landschappelijke typologieën (siertuin, open  grasvlakte en bos) en het optimalieren van de functionele samenhang van de gebouwen. De site heeft nood aan een ontwikkelingsperspectief waarbij de totaliteit van het historische complex, met als kloppende hart het Herenhuis met erekoer en neerhof, een waardevolle en duurzame  invulling krijgt.

Het uitgangspunt voor de herbestemming is het voormalig Hof van Plaisantie van de abdij, omvormen tot een ‘Speelhof ’ voor alle inwoners van Sint-Truiden vandaag.

Het herbestemmingsonderzoek resulteert in volgend inrichtingsvoorstel voor de site.

Laagdrempelige horeca in het bijgebouw van het Herenhuis: dit vormt een rustpunt in het park waarbij mensen na het spel- en sportactiviteiten in het park kunnen uitrusten en elkaar kunnen ontmoeten.

Feestzaal: deze functie is reeds aanwezig in de voormalige tiendenschuur en wordt bewaard.

Conciërgewoning: beperkte mogelijkheid tot overnachting, aansluitend bij de feestzaal en horeca. Het gelijkvloers wordt ingericht als streekproductenwinkel. Die de streek op een andere manier laat zien. Fruit staat centraal in het Speelhof door de vele boomgaarden.

Een ambitieuze speel- en klimtuin in het Herenhuis. De huidige funderingsproblematiek, zwamaantasting van de houtstructuren maken dat de restauratie van het Herenhuis noodgedwongen een reconstructie wordt. Het interieur wordt voorlopig niet gereconstrueerd. Een vergaande inventarisatie met oa. 3D scanning van het interieur maakt mogelijk het interieur in de toekomst alsnog te reconstrueren.

Stallen en bergruimtes in het neerhof: de neerhof eigen dieren op de site worden behouden, waardoor zij ook een nacht- en winterverblijf nodig hebben.

Evenementen- en tentoonstellingsruimte: de ruimtes moeten voor verschillende gebruikers toegankelijk zijn.

Polyvalente ruimtes in de stallingen aan de erekoer: deze ruimtes zijn laagdrempelig en kunnen opgesteld en gebruikt worden door iedereen. Deze ruimtes zijn flexibel voor toekomstige noden.

 

Projectfiche in pdf