Opdracht: opmaak beheersplan, restauratie
Opdrachtgever: Stadsbestuur Sint-truiden
Locatie: Sint-Truiden

Het Speelhof heeft eeuwenlang de omgeving gedomineerd en was oorspronkelijk een religieuze site, met een belangrijke relatie met de Sint-Trudo Abdij en de stad. Het Speelhof kwam in de tweede helft van de 16de eeuw in het bezit van de Sint-Trudoabdij. Dit domein, dat net buiten de stadsmuren gelegen was, zou dienen als oord van rust en ontspanning voor de abt en de broeders. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het kerndomein in de 17de en 18de eeuw reeds omgracht was en dat het in twee delen verdeeld was: in het zuidelijke deel bevond zich het eigenlijke “Speelhof”, het buitenhuis van de abdij, en in het noordelijke deel een aantal hoevegebouwen tussen boomgaarden

De site is vandaag een lokale trekpleister en vormt het middelpunt van verschillende recreatiemogelijkheden in de omgeving. Steeds meer komen gebouwen leeg te staan. Om te voorkomen dat de site versnipperd geraakt in gebruik en om een sterke samenhangende cluster te garanderen, wordt een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd. De site moet in de toekomst verder versterkt worden als gemeenschapsplaats door nieuwe functies een plaats te geven. Het herbestemmingsonderzoek schetst een kader waarbinnen de gebouwen en het omliggende landschap verder ontwikkeld kunnen worden als lokale ontmoetingsplaats met een bijzonder historisch karakter.

Door het opstellen van het herbestemmingsonderzoek en het beheersplan, wenst de stad een visie op langere termijn op te maken, waarbinnen de krijtlijnen voor de verdere ontwikkeling, herbestemming en het onderhoud van het beschermde monument en -landschap worden vastgelegd. De resultaten van het herbestemmingsonderzoek worden geïntegreerd in het op te maken beheersplan.

Projectfiche in pdf