Opdracht: Studieopdracht voor de opmaak van een bouwhistorische studie
Opdrachtgever: Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel Waterbeheer (VMM)
Locatie: Diest

De Vlaamse Milieumaatschappij wil het kunstwerk bekend onder de naam “Grote Steunbeer” herwaarderen, zodat dit opnieuw een regelbare sluisconstructie wordt. Het sluizencomplex maakt deel uit van de als monument beschermde 19deeeuwse verdedigingsgordel rond Diest.

Bedoeling is om een betere sturing van het debiet op de Demer mogelijk te maken en een extra voeding voor de open te leggen Demer doorheen het stadscentrum van Diest te voorzien. De veiligheid van de stad Diest tegen overstromingen is hierbij uiteraard essentieel. Verder moet er in het kader van de restauratie van het sluizencomplex een oplossing voor het vismigratieknelpunt gezocht worden.

De bouwhistorische studie van dit monument, de diagnosenota betreffende de bouwfysische toestand ervan en het vastleggen van randvoorwaarden voor mogelijke toekomstige ontwikkelingsscenario’s en restauratieopties dienen als voorbereiding voor het later op te maken bouwtechnisch (restauratie) ontwerp.

Projectfiche in pdf