Opdracht: herbestemming en restauratie van de sint-petrushoeve
Opdrachtgever: stadsbestuur landen
Locatie: attenhoven
Datum realisatie: 2017-2019

De als monument beschermde vakwerkwoning kent zijn oorsprong in de 17de eeuw als losstaande schuur. In de 18de en 19de eeuw groeide de site uit tot een vierkantshoeve.

Aan het einde van de 20ste eeuw was de hoeve in verval geraakt. De bijgebouwen verdwenen, met uitzondering van de westelijke stallingen die tot woonhuis waren omgevormd. De oorspronkelijke woning stortte in 2008 gedeeltelijk in. Om de verdere aantasting van de houten structuur te vermijden en zoveel mogelijk gegevens te verzamelen werd een gecontroleerde demontage van de ingestorte hoeve uitgevoerd. Hierbij werden de te recupereren onderdelen in veiligheid gebracht.

Op basis van de gegevens afkomstig van de demontage, aangevuld met historisch beeld- en planmateriaal werden de plannen opgemaakt voor de reconstructie van de hoeve. De voormalige woning werd hierbij herbestemd als kangoeroewoning. Bij de uitvoering werd gekozen voor(isolatie)materialen die passen in de specifieke historischeen bouwfysische context van een vakwerkgebouw met leem- en vitswerkinvullingen. Daarnaast werd bijzondere aandacht besteed aan een duidelijk onderscheid tussen de historische en nieuw ingebrachte structuren.

In een tweede fase van de werken zal een nieuwbouwvolume opgericht worden ter plaatse van het voormalige schuurvolume om de historische context van de vierkantshoeve terug te brengen. Dit nieuwbouwvolume zal opgericht worden in houtskeletbouw en zal twee appartementen huisvesten.

 

Projectfiche in pdf