Opdracht: Interieurrestauratie en herinrichting
Opdrachtgever: Kerkfabriek Rijmenam
Locatie: Rijmenam

Naar aanleiding van de restauratie van het orgel en de verwarmingsinstallatie werd door de kerkfabriek gekozen om de huidige opstelling van de kerkinrichting te wijzigen en aan te passen aan de hedendaagse beleving van de liturgie.

Het ontwerp vertrekt om een duidelijk onderscheid te maken tussen de beleving van enerzijds de woorddienst en anderzijds het eucharistisch gebed. Dit concept wordt veruitwendigd door het tegenover elkaar plaatsen van de twee gebeurtenissen waarbij de woorddienst (ambo en altaar) zal plaatsvinden centraal in de middenbeuk en het koor als sacrale ruimte deze eredienst ondersteund. Dit nieuwe altaar kan verplaatst worden naargelang de noodzaak van de liturgie. Het tabernakel wordt in het verlengde van het altaar geplaatst waar vroeger het hoofdaltaar bevond. Hierdoor blijft het koor de ‘sacrale’ ruimte van de kerk. De tussenruimten tussen het ambo, altaar en tabernakel worden met elkaar verbonden door een tapijt.

Projectfiche in pdf