Opdracht: OPMAAK HERBESTEMMINGSSTUDIE RUBENSKASTEEL
Opdrachtgever: FLANDERS SPECIAL VENUES
Locatie: ZEMST
Datum realisatie: 2020-2022

Het Rubenskasteel is eigendom van Flanders Special Venues (Vlaamse Overheid). De naam van het kasteel refereert naar de Vlaamse meester Peter Paul Rubens, die het kasteel in 1631 aankocht, grondig liet opknappen tot een luxueuze residentie in renaissancestijl en er samen met zijn echtgenote Helena Fourment woonde tot zijn dood in 1640. Sinds 1948 is het Rubenskasteel een beschermd monument. Het Rubenskasteel bestaat uit een prachtig gebouwencomplex met ophaalbrug en slotgracht gelegen in een sfeervolle groene omgeving met neerhof, tuinen, graslanden, vijvers, en bomen.

Het Rubenskasteel past in het toeristisch beleid om de Vlaamse Meesters in ere te herstellen en internationaal uit te spelen als troef. Flanders Special Venues heeft als opdracht om het Rubenskasteel te ontsluiten, herbestemmen en te laten uitgroeien tot het vlaggenschip en inspirerend pilootproject van het nieuwe Vlaamse toerismebeleid voor een Vlaams kastelen- en tuinennetwerk.

Deze opdracht met als voorwerp het uitvoeren van een herbestemmingsonderzoek van het Rubenskasteel betreft een eerste stap in het herbestemmingstraject van het Rubenskasteel en heeft als doel om op basis van het bouwhistorisch onderzoek, de bouwtechnische analyse, de ruimtelijke analyse (inclusief topografische studie) en het economisch potentieelonderzoek één of meerdere herbestemmingsscenario’s te definiëren en de financiële en architecturaal-technische haalbaarheid daarvan na te gaan.

De studie is opgemaakt in samenwerking met Erfgoedstudio en Bailleul Ontwerpbureau

 

PROJECTFICHE IN PDF