Opdracht: restauratie van het Monument en Erepark ‘05 april 1943’
Opdrachtgever: Stadsbestuur Mortsel
Locatie: Mortsel

De restauratieopdracht omvat het restaureren van het erepark met het herdenkingsmonument en de kruisjes die ter ere van de slachtoffers van het Bombardement van 05 april 1943 op Mortsel centrum werd opgericht. Ook de renovatie van de beschermde kruisvormige wegenis behoort mee tot de opdracht.

Tevens wordt de ruimtelijke opbouw van de begraafplaats, in relatie tot het Erepark en haar omgeving onderzocht.

Hierbij wordt gezien hoe op een doordachte manier, door middel van aangepaste groenstructuren, meubilair, verlichting,… de integratie en functionering ervan binnen de bestaande begraafplaats kan worden geoptimaliseerd.

Projectfiche in pdf