Opdracht: Bescherming en ontsluiting Neanderthalersite
Opdrachtgever: BPF Bouwinvest – Gemeentebestuur Lanaken
Locatie: Veldwezelt
Datum realisatie: 2013

De Neanderthalersite te Veldwezelt is een belangrijke beschermde archeologische site in Vlaanderen. De opdracht voor dit project omvat de ontsluiting van de archeologische resten.

De bezoeker van de site krijgt niet meteen een overzicht over de groeve, maar ontdekt stapsgewijs, door het volgen van de verschillende paden, de verschillende archeologisch en geologisch waardevolle plekken en leemprofielen. Stilaan dalen de bezoekers af in de tijd en in het landschap tot ze beneden in de voormalige groeve staan waar ze kennis maken met het doen en laten van onze verre voorvaders: de Neanderthalers.

Door de noodzakelijke grondwerken om de site toegankelijk te maken, en de ontworpen richting van het bezoekersparcours, worden afwisselende zichten gecreëerd in de groeve.

Gezien de noodzakelijke overbruggingen van de grote hoogteverschillen, ontstaan verschillende types van wandelconstructies die voor een spontane differentiatie zorgen in de beleving van het bezoekersparcours. Zo onderscheiden we hellende wandelpaden, trappen, natuurlijke wegjes, ondergrondse tunnels, brugconstructies,… . Verbonden aan een specifieke materiaalkeuze en verschillende kruisende verhaallijnen, maken ze het bezoek aan de site boeiend. Het verhaal dat verteld wordt, is dat van het leven van de Neanderthalers. Naast de hoofdlijn van het verhaal, komen eveneens andere thema’s aan bod, o.a.: het ontstaan en de ontwikkeling van het hedendaagse landschap; de invloed van het klimaat op het landschap en het menselijke leven; de leemontginning en industrie in de regio,… .

De bescherming van de waardevolle wanden en vlakken, gebeurt door middel van afdakconstructies die door hun vorm en materialisatie op een verantwoorde manier geïntegreerd worden in het omliggende landschap.

Door de constructies een specifiek karakter en identiteit mee te geven zullen ze, zichtbaar vanaf het golfterrein en vanuit het omliggende landschap, een ‘signalisatie’ functie op zich nemen voor recreanten, golfers en bezoekers.

Projectfiche in pdf