Opdracht: OPMAAK BEHEERSPLAN, MASTERPLAN en concept technieken voor de kruidtuin
Opdrachtgever: stadsbestuur leuven
Locatie: kapucijnenvoer 30 – leuven
Datum realisatie: 2019-2021

De Kruidtuin, de Leuvense botanische tuin, is de oudste botanische tuin van België. Aanvankelijk gesticht in 1736 door de Leuvense universiteit en aangelegd op de hoek van de Minderbroederstraat met de Kapucijnenvoer werd hij in 1819-1821 verplaatst naar een terrein van een oud Kapucijnenklooster aan de overkant van de straat. Al bijna 200 jaar ligt de tuin op deze locatie waar hij nog steeds fungeert als botanische tuin. De Kruidtuin is met zijn 2,2 ha een relatief kleine tuin maar beschikt over een grote diversiteit. Wereldwijd zijn er ongeveer 270.000 plantensoorten bekend en hiervan zijn er enkele duizenden in de Kruidtuin terug te vinden. De plantencollecties waren oorspronkelijk medicinaal georiënteerd, bedoeld om artsen en apothekers te onderwijzen in de geneeskracht van de natuur. Anno 2018 wordt de collectie nog steeds benut als leeromgeving. Uiteraard zijn er in de loop der tijd tal van bijkomende collecties opgestart, een aantal puur uit esthetische overwegingen.

De site biedt rust in de onmiddellijke omgeving van het drukke Leuvense stadscentrum. In de Kruidtuin kan de bezoeker kennis maken met de enorme rijkdom van het plantenrijk in zijn meest uiteenlopende vormen. Een bijkomende troef voor de Kruidtuin is de aanwezigheid van enkele schitterende historische gebouwen zoals de orangerie en het poortgebouw. Ook een aantal merkwaardige bomen die nog dateren van de beginperiode van de tuin en de centrale Wisteria zijn een grote meerwaarde voor de tuin. Dit alles vormt als het ware het schitterende decor waarin de tuin zich genesteld heeft. De Kruidtuin is eigenlijk te beschouwen als een “museum” met een levende collectie.

Het doel van deze opdracht is de opmaak van een master- en beheersplan, dat het kader schetst waarbinnen de site verder kan ontwikkelen en tevens de opmaak van een nieuw concept voor de technische uitrusting.

 

De studie is opgemaakt in samenwerking met Studiebureel Heedfeld

 

PROJECTFICHE IN PDF