Opdracht: landschapsinrichting en ontsluiting site Kluis van Vrijhern & omgeving
Opdrachtgever: Gemeentebestuur Hoeselt
Locatie: Hoeselt
Datum realisatie: 2013 – 2014

Het landschapsinrichtingsproject wordt in samenwerking met de gemeente Hoeselt en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren gerealiseerd. Het heeft als doel een betekenisvol inrichtingsproject te realiseren dat de Kluis van Vrijhern zowel als cultuurhistorisch, landschappelijk en toeristisch baken binnen de gemeente heropwaardeert.

Team van Meer! stelde het vooronderzoek op dat leidde tot een landschappelijk – ruimtelijk – historisch en ecologisch waarderingskader van het landschap rond de Kluis van Vrijhern.

Op basis van de in het vooronderzoek vooropgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden stelde Team van Meer vervolgens een landschapsinrichtingsplan op.

Het plan herstelt de site als één landschappelijk geheel met de kluis als cultuurhistorisch baken en met ruimte voor natuurontwikkeling en zachte recreatie.

Natuurlijke relicten worden versterkt en verstoorde zones worden heringericht volgens de karakteristieke elementen van het omliggende authentieke haspengauwse landschap. Hierbij worden de wandelpaden en zichtassen aangenomen als richtinggevende elementen voor de verdere inrichting en beleving van de site. Nieuwe functionele elementen (parking, meubilair,…) integreren zich in de omgeving en zorgen voor de nodige ontsluiting.

Projectfiche in pdf