Opdracht: Kasteel provinciedomein huizingen
Opdrachtgever: provinciebestuur vlaams-brabant
Locatie: provinciedomein huizingen – beersel
Datum ontwerp: 2019
Datum realisatie: 2020 
 

Het provinciedomein Huizingen is een recreatiedomein, waarbij het kasteel als één van de blikvangers geldt. Het kasteel een waterkasteel met vier vleugels van twee bouwlagen gemarkeerd door twee vierkante, een ronden en een overkragende hoektoren. De inplanting en het algemeen volume kunnen teruggaan op een middeleeuws kasteel, doch het huidig aspect met decoratieve balkons, balustrades en terrassen, opengewerkte daklantaarns , uitgewerkte topgevels en dakkapellen met neorenaissance- en barokinslag, dateert van een restauratie van het gebouw in de loop van de 19de eeuw. De tand des tijds tastte intussen de kasteelgevel aan en een restauratie dringt zich op.

Dit project betreft een combinatie van de restauratie van het kasteel zelf en het ontwerp van nieuwe delen in het gezichtsveld van het kasteel, ter vervanging van de huidige, slordige aanbouwen in functie van de horeca-functie.

Gezien de bouwkost en het beschikbare bouwbudget is
er in deze (eerste) fase hoofdzakelijk de restauratiewerken aan de dakstructuur, dakdichting en regenwaterafvoer opgenomen. Ook de dakkapellen , natuurstenen kroonlijst en metalen dakornamenten worden in deze fase gerstaureerd. Om onderhoud en herstel van de daken in de toekomst
te vergemakkelijken zal ook de toegankelijkheid van de integrale dakconstructie verbeterd worden.

 

Projectfiche in pdf