Opdracht: opmaak beheersplan kasteel en kasteelpark De Fauconval
Opdrachtgever: Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren
Locatie: Kortessem

Het beheersplan van het kasteel en het kasteelpark de Fauconval te Kortessem is opgesteld op vraag van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de gemeente Kortessem naar aanleiding van het nieuwe onroerenderfgoedbesluit.

Het kasteel de Fauconval wordt vandaag op de gelijkvloerse verdieping gebruikt door verenigingen van Kortessem en op de verdieping als kantoorruimte voor Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Toerisme Haspengouw. Samen met het kasteelpark vormt de kasteelsite een waardevol en goed bewaard geheel, dat door de overheid beschermd is, respectievelijk als monument en als dorpsgezicht. Door het opstellen van een herbestemmingsonderzoek en beheersplan, wenst Regionaal Landschap en de gemeente Kortessem een visie op langere termijn op te maken, waarbinnen de krijtlijnen voor de verdere ontwikkeling, herbestemming en het onderhoud van het beschermde monument en -landschap worden vastgelegd.

In het beheersplan wordt op basis van het historisch onderzoek en de inventarisatie van de erfgoedelementen, een waardebepaling opgesteld die o.a. esthetische, historische en natuurwetenschappelijke waarden beschrijft en situeert. Dit stelt ons vervolgens in staat om een visie op het beheer te formuleren. Hierbij wordt gestreefd naar een beheer dat gezamelijke beheersdoelstellingen formuleert die de visie op het geheel ondersteunen. De vooropgestelde beheersdoelstellingen worden vertaald in conrete beheersmaatregelen die in tabelvorm worden weergegeven. De tabel voorziet ook manier van opvolging, rapportering en evaluatie van de verschillende beheersmaatregelen- en doelstellingen.

Projectfiche in pdf