Opdracht: Restauratie en herbestemming van de voormalige stoomstroopstokerij
Opdrachtgever: Bvba Stefan Odeurs
Locatie: Klein-Gelmen
Datum realisatie: 2012

Het Doolhof, opgericht op het einde van de 18e eeuw heeft een bijzondere compositie, met een woonhuis ten noordwesten, in de as van de oprijlaan. De dienstgebouwen zijn gegroepeerd omheen een nevenerf. Achter het woonhuis strekt zich een ommuurde tuin uit, aan de achterzijde toegankelijk via een door pijlers afgeboorde ijzeren poort. De as van de oprijlaan loopt dwars door de centrale gang van het woonhuis naar het pad van de ommuurde tuin en eindigt in een landschapspark. Het geheel wordt omgeven door laagstamboomgaarden.

‘Het Doolhof’ is een residentiële site midden een ‘werklandschap’ van fruitproductie en verwerking. Het is een plek waar gewoond wordt. Het wonen vormt, naast het werken, dan ook het uitgangspunt van de site.

De huidige indeling van het woonhuis, dat ruimtelijk het zwaartepunt van de site vormt, blijft behouden. De aanpassingen zullen beperkt blijven tot het verhogen van het wooncomfort. Het personeelshuis kan door zijn plaatsing en losstaande circulatie een toekomst krijgen als tijdelijke verblijfsplaats. De inplanting van twee nieuwe landbouwhallen creëert een tweede erf. Deze zone vormt, afgescheiden van het private woongedeelte, het economisch hart van de site.

Projectfiche in pdf