Opdracht: Restauratie en ontsluiting Hertogelijke Burcht Tervuren
Opdrachtgever: Gemeentebestuur Tervuren
Locatie: Tervuren
Datum realisatie: 2015-2016

De archeologische site van de Hertogelijke burcht in Tervuren heeft van bij het prille begin als 13e eeuwse donjon tot zijn huidige verschijning als relict van de laatste 18e eeuwse bouwfase een erg complexe evolutie ondergaan. De uitdaging voor het ontsluiten en herbestemmen van de site ligt in het terug leesbaar en dus interpreteerbaar maken van de site anno 2014. Dit betekent ze toegankelijk maken om de sporen van het verleden te ontdekken, en de relatie van de site met het omliggende park en stadskern te herstellen.

De archeologische waarde van de site is onschatbaar. Niet alle resten zijn opgegraven, het merendeel is wellicht nog aanwezig in de ondergrond. Door het gebrek aan exacte gegevens wordt in het ontwerp gekozen een herinnering aan de geschiedenis op te wekken in plaats van een letterlijke evocatie.

Projectfiche in pdf