Opdracht: Herbestemming en restauratie van de beschermde erfgoedsite ‘De Grote Sleutel’
Opdrachtgever: gemeente beersel
Locatie: alsemberg – beersel
Datum ontwerp: 2018
wedstrijdselectie

Team van Meer! werkte in het kader van een ontwerpwedstrijd, een visie uit voor de Grote Sleutel te Alsemberg. Het is met kleine ingrepen dat we de site tot een nieuwe kwalitatieve ruimte voor de bovengelegen dorpskern van Alsemberg willen ontwikkelen. Door het gebouw te herbestemmen tot wonen en woonondersteunende functies kunnen de nu grotendeels verlaten gebouwen terug verankerd worden in de gemeenschap.

De herbestemming maakt van de site een plek om samen te wonen, een verrijking voor de buurt. Het project wilt ook bewust inspelen op de noden van de buurt, dit door bijvoorbeeld de integratie van een crèche mogelijk te maken. De kapel van de voormalige school is een ruimte die er zich goed toe leent. Ook voor de kapel is dit een herbestemming waarbij vele erfgoedwaarden intact kunnen blijven.

Het reliëfverschil geeft mee vorm aan de eigenaardige dorpsstructuur van Alsemberg. In het ontwerpvoorstel linken we de site terug met de kenmerkende heuvelrug en met zijn landschappelijke omgeving.

Een eerste keuze streeft naar het terug vrij en leesbaar maken van de oorspronkelijke bak- en zandsteenarchitectuur van de kapelaanswoningen. Het is een weinig overgebleven typologie met een belangrijke bouwhistorische waarde. Tegelijkertijd houden we het 19e eeuwse streven naar eenheid met een U-vormig complex rond een binnenhof voor ogen.

Een tweede keuze omvat de introductie van een drietal nieuwe, kleinschalige verbindigsvolumes. Op enkele verwaterde scharnierpunten willen we subtiel met nieuwe, sobere volumes de onderlinge samenhang van het complex terug versterken en de binding vormgeven naar de huidige herbestemming als woonproject.

 

Projectfiche in pdf