Opdracht: Restauratie van de ‘Engelse Tuin’ te Alden Biesen
Opdrachtgever: Vlaamse Overheid
Locatie: Bilzen
Datum realisatie: 2016-2017

De Engelse Tuin, ontworpen door architect Ghislain-Joseph Henry, werd aangelegd in 1786-87 in opdracht van de laatste landcommandeur van Alden Biesen. De tuin, aangelegd in de voor die tijd typerende Engelse stijl, behoort tot één van de weinige voorbeelden in ons land. Hoewel de tuin vanaf kort na de aanleg geëvolueerd is naar een parkbos, en de laatste jaren sterk verwilderd is, zijn de kenmerkende elementen van de Engelse stijl vandaag nog steeds te herkennen. In de tuin, uitgebouw op de helling van de Winterberg, zijn vandaag nog steeds de kunstmatige ‘rivier’ en heuvels, historische bomen en struiken, kronkelende paadjes, waterpartijen en follies als de Romeinse Minervatempel, een grot, ruïne en hermitage af te lezen.

Een volledig reconstructie van het historische plan zou nefast zijn voor de ontwikkelde natuurwaarden in het park. Het ontwerp tracht daarom de belangrijke compositie elementen opnieuw herkenbaar te maken, rekening houdend met de waardevolle natuuraspecten. Waar mogelijk wordt de historische situatie opnieuw gerestaureerd. Op plaatsen waar dit niet mogelijk is, of waar de historische gegevens ontoereikend blijken om een reconstructie te verantwoorden, wordt door middel van een eigentijdse interpretatie opnieuw betekenis gegeven aan de plek, steeds uitgaand van de historische betekenis en compositie.

De tuin wordt opnieuw toegankelijk gemaakt en betekenisvolle plekken binnen het park worden zodanig ingericht dat ze ook ruimte -of decor- kunnen bieden aan de hedendaagse activiteiten die op de site Alden Biesen plaatsvinden.

Projectfiche in pdf