Opdracht: opmaak beheersplan en restauratie directeurswoning
Opdrachtgever: Stadsbestuur Genk
Locatie: Genk

De voormalige directeurswoning maakte oorspronkelijk deel uit van de steenkoolmijn van Zwartberg Zuiderwijk, Genk. Kort nadat men een steenkoolformatie had gevonden in de tweede schacht op 2.11.1924, startte men met de bouw van de woning voor de directeur in de nieuw aangelegde tuinwijk. In deze context is de directeurswoning van historische waarde binnen het mijnverleden en mijnpatrimonium in Genk. De villa geeft door de symbolische en functioneel doordachte inplanting binnen de tuinwijk een beeld van de macht en prestige waarover de destijds dienstdoende directeurgérant beschikte. De villa is een gaaf en representatief voorbeeld van een woning die in 1925 in een eclectisch –historische stijl in Maaslandse kenmerken door opgetrokken.

Het stadsbestuur van Genk wenst samen met Koen Vanmechelen de terreinen van de voormalige directeurswoning van Zwartberg te herbestemmen tot een plek van creativiteit en culturele activiteit. Op de omliggende terreinen van de voormalige zoo van Zwartberg zal een ‘intellectueel’ dierenpark aangelegd worden, kaderend in het werk en de ontwerpfilosofie, het artistiek-wetenschappelijk onderzoek, van Koen Vanmechelen. De uniciteit van het park, La Biomista, ligt in het aanbieden van een mix van kunst, wetenschap, natuur, architectuur en erfgoed. De stad Genk beoogt de villa opnieuw een plaats te geven binnen het omliggende park en binnen de wijk. De concrete doelstelling voor de directeurswoning is de villa te restaureren en te herstellen naar zijn vroegere grandeur. De villa wordt herbestemd als een ‘meeting place’ die naast het themapark ligt. In het park voorziet men veder een nieuwbouw die het atelier en opslagruimte zal omvatten. Door het opstellen van het beheersplan, wenst de stad een visie op langere termijn op te maken, waarbinnen de krijtlijnen voor de verdere ontwikkeling, herbestemming en het onderhoud van het beschermde monument en -landschap worden vastgelegd.

Projectfiche in pdf