Opdracht: Restauratie van herberg “De Zwaan”
Opdrachtgever: Trudo Invest
Locatie: Groot-Gelmen
Datum realisatie: 2008

De Zwaan is een waardevolle oude herberg aan het dorpsplein van Groot-Gelmen en was een deel van een grotere vierkantshoeve die afgebroken is. De herberg werd gerestaureerd om opnieuw een bij de omgeving horende horecafunctie te vervullen. De oorspronkelijke structuur – inclusief enkele waardevolle bouwkundige elementen zoals de houten gotische ramen – zijn zeer strikt gerestaureerd. Om aan de hedendaagse noden te voldoen, dienden bijkomende volumes gebouwd te worden. Deze nieuwe elementen zijn herkenbaar door hun elementaire vormgeving en doordat ze volledig met hout bekleed zijn. Hierdoor worden de nieuwe elementen ook omgeving voor het oorspronkelijke gebouw en schermen ze de storende nieuwbouw af.

Projectfiche in pdf