Opdracht: opmaak Cultuur-historische studies 
Opdrachtgever: ocmw diest
Locatie: begijnhof diest

Het OCMW van Diest is eigenaar van het begijnhof van Diest, een van de oudste, grootste en best bewaarde begijnhoven van Europa. Sinds 1938 is het begijnhof opgenomen op de lijst van beschermde monumenten en sedert 1939 is het ook beschermd als landschap. Bovendien is het begijnhof sedert 1998 opgenomen op de werelderfgoedlijst van Unesco.

Tengevolge interne herstructurering ziet het OCMW van Diest zich genoodzaakt om een deel van de begijnhofwoningen te verkopen of in erfpacht te geven. Om de historisch waardevolle elementen en het karakter van de begijnhofwoningen te vrijwaren en te beschermden, zijn in opdracht van het OCMW Diest bouwhistorische en materiaal-technische onderzoeken uitgevoerd aan elke woning.

Deze cultuurhistorische evaluatie biedt een leidraad voor de kandidaat-kopers en kandidaat-erfpachthouders bij het uitvoeren van eventuele onderhouds- en restauratiewerkzaamheden.

 

Projectfiche in pdf