Opdracht: Rehabilitatie en ontsluiting burchtruïne Pietersheim
Opdrachtgever: Stadsbestuur Lanaken
Locatie: Lanaken
Datum realisatie: 2006-2010

De burchtruïne Pietersheim nabij Lanaken kent een zeer rijke geschiedenis en is een van de belangrijkste erfgoedsites in de Belgische Maasstreek.

De site functioneert ook als één van de toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen. De oorspronkelijke verdedigingsburcht werd in de 12de eeuw gebouwd, maar kreeg nadien ook een residentiële functie en werd later zelfs gebruikt als stalling. De site kreeg doorheen de eeuwen dan ook de nodige verbouwingen te verwerken en was verworden tot een chaotische verzameling resten. De burchtruïne Pietersheim is bestendigd en verstevigd waar nodig, maar niet gerestaureerd in de klassieke betekenis van het woord. De hedendaagse ingrepen zijn beperkt, maar tegelijkertijd ook duidelijk zichtbaar aanwezig. Zo werd het bezoekerscentrum als het ware tussen de oude 12de-eeuwse omwalling en een 20ste-eeuwse stalmuur in geschoven. De resten uit de 15de eeuw zijn bouwkundig het minst aanwezig. Onder het nieuwe bezoekerscentrum worden de gebouwen uit die periode opgeroepen met schanskorven. Hetzelfde gebeurt voor de fundering van de toenmalige woongebouwen door middel van taluds met begroeiing. De historische resten smelten samen met de nieuwe bouwkundige ingrepen en omgevingsaanleg, wat een verrassingseffect in de hand werkt en aanmoedigt tot exploratie van de site.

De omgevingsaanleg van de burcht en de slotgracht bouwt verder op het globale concept dat de ganse burchtsite benadert en op een hedendaagse manier dingen toevoegd in functie van de ontsluiting en evocatie van de site. In de omgevingsaanleg wordt de natuur gebruikt om verdwenen bouwkundige elementen op te roepen en de nog bestaande en toegevoegde architectuur te vervolledigen.

De gebruikte natuurlijke elementen sluiten bovendien aan met de omliggende biotopen van weiden en grachten met het Pietersembos en de in dit kader gestelde beheersdoeleinden van het nationaal park.

De site werd recent bekroond met de Vlaamse Monumentenprijs 2010

Projectfiche in pdf