Opdracht: Ontsluiting van de ruïne van de abdijtoren
Opdrachtgever: Stadsbestuur Sint-Truiden
Locatie: Sint-Truiden
Datum realisatie: 2003-2004

Doordat van de toren van de abdijkerk enkel de buitenmuren nog aanwezig waren, werd een volledige restauratie uitgesloten. De toren is dan ook als ruïne ontsloten. Om een torenruïne (zonder vloeren of dak) publiek toegankelijk te maken, zijn onvermijdelijk drastische en duidelijk zichtbare ingrepen vereist. Er werd gekozen voor een radicale oplossing waarbij de noodzakelijke ingrepen (trappen, looppaden, platformen en informatieve borden) tot een geheel in en doorheen de toren geconstrueerd zijn. De bezoeker klimt langs een vast circuit naar boven en ervaart onderweg de toren vanuit alle mogelijke perspectieven. De verschillende rustpunten en platformen zijn op historisch betekenisvolle plekken geplaatst.

Projectfiche in pdf