Opdracht: roeisteigers en omgeving provinciedomein huizingen
Opdrachtgever: provinciebestuur vlaams-brabant
Locatie: provinciedomein huizingen – beersel
Datum ontwerp: 2019
Datum realisatie: 2020 
 

De studieopdracht bestond er in om de zone van de roeisteigers opnieuw in te richten, passend in een globale visie van de zone rond het kasteel en de vijver. Naast het vernieuwen van de pontons en de kades waaraan de bootjes aangemeerd liggen, dienden ook de omheining en voorzieningen noodzakelijk voor de uitbating, alsook de brug naar het kasteelterras opgenomen worden in het nieuwe ontwerp.

In de huidige toestand is de ruimte rond de steigers momenteel erg beperkt. Het bestaande pad wordt daarom gedeeltelijk herlegd. Hierdoor ontstaat meer ruimte om de roei- en waterfietsactiviteiten te organiseren en de zone meer landschappelijk in te richten. De vijverrand ter hoogte van de huidige aanlegsteiger zal meer landschappelijk ingericht worden, aansluitend bij de andere delen van de vijveroever.

We voorzien vanaf het brede pad een smaller, kronkelend pad dat zich verder opsplitst. Het ene deel loopt over in de nieuwe wandelbrug naar het horecaterras. Het andere deel loopt verder richting de nieuwe aanlegsteiger die hier op de oever wordt ingeplant en tevens dienst kan doen als wachtruimte voor de roeiers en waterfietsers. Ter vervanging van de bestaande aanlegsteiger wordt een nieuwe aanlegzone voorzien parallel met de oever. Hierdoor wordt het open zicht op de vijver en het kasteel minder verstoord. De bestaande brug naar het terras wordt aangepast om ze mee te integreren in de nieuwe omheidning van de roeisteigers. Door haar vormgeving, inplanting en materialisatie komt deze meer los te staan van de oever. Ter hoogte van de steiger wordt nieuwe kiosk geplaatst die het gevraagde programma voor de attractie kan herbergen.

 

Projectfiche in pdf